Menü                                 Finnisch
Deutsch   Finnisch   English

Engels, Pöpken & Santjer

 

EP&S Law Offices on kansainväliseen oikeuteen sekä Saksan oikeuteen ja liikejuridiikkaan erikoistunut toimistoyhteisö

Toimistoyhteisö Engels, Pöpken, Santjer on perustettu vuonna 2012.  EP&S:n toiminnan painopistealue on talousoikeudellisten ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen, erityisesti valtiolliset rajat ylittävä yritystoiminta ja kansainvälinen kauppa sekä rikos- ja talousrikosoikeudelliset toimeksiannot ovat sen erityinen osaamisalue.

EP&S:n asianajajat hoitavat jatkuvasti kauppa-, sopimus- ja talousoikeudellisia toimeksiantoja. Yksittäisten lakimiesten painopistealueet ovat ns. jakeluoikeus (kuten kauppaedustajien ja jälleenmyyjien oikeudellista asemaa koskevat kysymykset), yhteisö- ja konkurssioikeus sekä perintöoikeus. Kansainvälinen tavara-, kone-, ja laitteisto- sekä kiinteistökauppa kuuluvat EP&S:n lakimiesten ydintoiminta-alueeseen.

EP&S neuvoo päämiehiään niin sopimusoikeudellisissa asioissa kuten esim. sopimusten laatimisessa ja toteuttamisessa sekä niihin liittyvissä riidoissa. EP&S:n kaikki lakimiehet esiintyvät säännöllisesti sekä suomalaisissa että saksalaisissa tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä ja avustavat päämiehiään näiden vaatimusten täytäntöönpanossa ja ulosmittauksessa.

EP&S:n lakimiehet ovat toimineet vuodesta 1999 lukien suomalaisissa ja saksalaisissa lakitoimistoissa ja heillä on vankka tietämys suomalaisen ja saksalaisen oikeusjärjestelmän erityispiirteistä